חיפוש

רחפן מולטיספקטרל לחקלאות

למד כיצד הדמיה באמצעות רחפן ואיסוף מידע על איכות היבול והגידולים יכולים להועיל למשק החקלאי שלך

כיום, גוברת הנגישות של החקלאים ליותר טכנולוגיות וכלים מבעבר המסייעים להגן, להזין, לטפח ולהגדיל למקסימום את תנובת השדה ופעילות המשק החקלאי. תחום החקלאות המדוייקת המשתמש באמצעי חישה מרחוק אשר צומח בקצב מהיר, מאפשר לחקלאי לפעול על בסיס נתונים מדוייקים מהשדה ולמזער את תנאי אי הוודאות.